Věda

Změny klimatu pomohly pralidem migrovat přes arabskou poušť

Nová studie uvádí, že Arábie sloužila před 400 000 lety jako „zelený turniket“.
Kamenné nástroje a starověké zvířecí fosilie odhalily, že lidé byli v Arábii již před 400 000 lety. Podle nového výzkumu mohla prehistorická změna klimatu být inspirací pro jejich cesty do dnes již známé pouště. Jedná se o nejstarší datovaný důkaz pro lidi v Arábii.

Doba kamenná klima

 

Pouště Saúdské Arábie jsou jedny z nejsušších oblastí na světě, ale před stovkami tisíc let to byly pokryty zelení. Změny v klimatu nastaly po obdobích silných dešťů v poušti a vytvářely louky, které sloužily jako dokonalé prostředí pro pralidi migrující do a z Afriky. 
Výzkum je „průlomem v arabské archeologii“, tvrdí vedoucí autor studie Huw Groucutt, vedoucí výzkumné skupiny Max Planck Extreme Events Research Group v německé Jeně se sídlem v Institutu Maxe Plancka pro chemickou ekologii.
„Arábie byla po dlouhou dobu považována za prázdné místo,“ řekl Groucutt. „Naše práce ukazuje, že toho o lidské evoluci v rozsáhlých oblastech světa stále víme tak málo, a zdůrazňuje skutečnost, že stále existuje mnoho překvapení.“
Monzunové deště pravidelně přeměňovaly severní Arábii na dobře zavlažovanou oázu a vytvářely tak příležitost pro dávné lidi nebo jejich příbuzné, aby se prošli touto křižovatkovou oblastí z výchozích bodů v severní Africe a jihozápadní Asii.
Až dosud byly nejstarší kamenné nástroje v Arábii datovány nejméně před 300 000 lety. Předchozí nálezy pouze naznačovaly, že Homo sapiens z doby kamenné nebo jiné druhy Homo dočasně obývaly zelené, vlhčí části Arábie, což je závěr, který do značné míry spočívá na objevech na dvou dalších saúdských lokalitách, z nichž každý uchovává kamenné nástroje z jediného časového bodu.

Migrace přes arabskou poušť

„Tito starověcí Arabové představovali dnes již zaniklou populaci Homo z jihozápadní Asie, která později migrovala do Afriky, což pravděpodobně přispívá k evoluci H. sapiens, spekuluje Groucutt.
Groucuttova skupina vykopala srovnatelné nástroje na místě zvaném Jubbah asi 150 kilometrů východně od oblasti zvané Khall Amayshan 4 ( zkráceně KAM 4), které se datuje zhruba do doby před 210 000 lety. Tyto nálezy jsou dalším znakem migrace lidí do Arábie v době, kdy odpovídající dno jezera KAM 4 ukazuje, že zde vládlo vlhké klima. Další kamenné nástroje se datují do doby přibližně před 75 000 lety.
„Nejmladší artefakty KAM 4 mohou představovat buď H. sapiens nebo neandertálci,“ říká Groucutt. Pokud ano, mohli se neandertálci v Arábii křížit s H. sapiens, ale tato myšlenka je dosud nezodpovězena.