Žena

Matka nebo kariéristka

I když žijeme v 21. století, pořád okolo sebe šíříme stereotyp, že žena by se měla starat o domácnost a děti, měla by uklízet, prát, mýt okna, vařit a muž chodí do práce, vydělává peníze a tím si plní svoji partnerskou, otcovskou a vlastně i jakoukoliv jinou roli ve společnosti.

Proč tomu tak je a proč je na ženy, které touží po vzdělání a úspěšné kariéře nahlíženo jako na kariéristky, které se vymykají svému přirozenému osudu? Vidíme i takové, které se vědomě rozhodnou, že nebudou mít děti nebo mají děti v poměrně vysokém věku.
pracující žena

Z čistě medicínského hlediska je otěhotnění doporučováno mezi 20 až 25 rokem života, kdy je tělo nejsilnější, nejdravější a plně zvládne náročnost těhotenství a porodu. Ve věku 30 a více už jsou různá rizika, kdy může být poté těhotenství a samotný porod rizikovější. Po 35 roku už je vše okolo narození dítě a zdraví matky rizikové a je velmi často potřeba pomoci lékařů.

Doba se posunula. I dívky studují do 25, 26 nebo i více roků, poté se chtějí věnovat kariéře, na kterou se tolik nadřely a chtějí získat praxi v oboru, který je baví a láká.

Muži to mají jinak. Mohou studovat, mohou pracovat a následně se věnovat své kariéře, protože i přes jejich otcovskou roli se jim z pracovního a kariérního hlediska nic nemění.
těhotná žena

V České republice z 99 % odcházejí na rodičovskou dovolenou matky, jen v 1 % se této role zhostí muži. Neříkáme, že by teď měli muži hromadně odcházet na otcovské a rodičovské dovolené, ale měli by se v rodině, v domácnosti, v rodičovství více angažovat.

Tím, že by se více angažovali a vypomohli by např. z 30 % své partnerce s péčí o děti a o domácnost, by jí nechali čas na studium nebo kariéru. Takto by si maminka mohla během mateřské dovolené dodělávat například vysokou školu nebo stále pracovat na částečný úvazek.

Myslíme si, že i příslušnice něžného pohlaví by měly mít právo na vysokoškolské vzdělání a na úspěšnou kariéru, současně by ale měly myslet na svůj zdravotní stav, aby jim neujel pomyslný vlak. Obé pohlaví by mělo mít podobné možnosti a dávno by to nemělo být jen tom, že se žena stará o domácnost a děti a muž chodí do práce.