Služby

Oslavte narozeniny s blízkými na laser game


Chcete si váš velký den, kdy budete opÄ›t o rok starší užít od rána do veÄera? KromÄ› přátel, rodiny nebo vÅ¡ech známých, kteří na vaší oslavÄ› chybÄ›t nemůžou, nezapomeňte vymyslet program, pÅ™i kterém se vÅ¡ichni budou bavit. My pro vás máme jeden úchvatný tip a v případÄ›, že se pro nÄ›ho rozhodnete – prožijete vaÅ¡e narozeniny pÅ™esnÄ› tak, aby na nich vÅ¡ichni dlouhodobÄ› vzpomínali s úsmÄ›vem.

Vrhněte se na hraní her

V Lazerfun si můžete rezervovat termín a zahrát si laser games Praha i jako souÄást vaší narozeninové party. Pokud plánujete oslavu ve vÄ›tším pomÄ›ru lidí, neváhejte si rezervovat jednu arénu dvakrát po sobÄ› nebo klidnÄ› obÄ› a dopřát tak bezchybnou zábavu vÅ¡em, kteří s vámi tento velký den prožijí. V nabídce různých her si můžete zvolit jakoukoliv budete chtít, a to bez ohledu na to, zda jste v laser game zaÄáteÄníkem nebo naopak profíkem.

labyrint (18)

I v dospÄ›lém vÄ›ku můžete hrát hry, pÅ™i kterých se pobavíte a nevynechat z nich ani malé ratolesti. Mnoho rodiÄů totiž ocení, že laserová pistole je neÅ¡kodná a laserové paprsky pÅ™i zásahu do speciální vesty nikomu neublíží.

Proto se neobávejte toho, že by si vaši oslavu neužili všichni, které pozvete.

V Lazerfun je všeho dostatek

Po nesmírnÄ› adrenalinovém zážitku v laser arénách si budete chtít jistÄ› odpoÄinout a posílit se nÄ›Äím k jídlu nebo pití. V naÅ¡em obÄerstvovacím baru nalezete nabídku alkoholických, nealkoholických, ale i teplých nápojů a samozÅ™ejmÄ› i nÄ›kolik pochutin. Zorganizujte proto vaÅ¡i oslavu na místÄ›, které bude sice netradiÄní, ale o to více vzruÅ¡ující a neopakovatelným zážitkem pro vÅ¡echny zúÄastnÄ›né. Arény a hry, které na vás Äekají vám rozproudí krev v žilách a tÅ™eba ve vás probudí i vášeň ke hÅ™e, jakou je ta laserová.

DSC_0198

Konec konců, pokud bude mít volba místa a programu takový úspÄ›ch, jaký oÄekáváte, můžete zde příštÄ› uspořádat i narozeniny vaÅ¡eho dítÄ›te a pozvat jeho kamarády, pro kterých to bude velká podívaná.