Dovolená

Dovolená jako relax?


Jedno Äi dvakrát do roky může ÄlovÄ›k práci opustit a jet nÄ›kam relaxovat. DÄ›je se tak vÄ›tÅ¡inou na dva Äi tÅ™i týdny. NÄ›kdo jede v létÄ›, jiný v zimÄ›, tak jak mu to umožní zamÄ›stnavatel a jak to chce on sám. VÄ›tÅ¡inou lze tyto vÄ›ci spojit dohromady a se zamÄ›stnavatelem se domluvit. Pokud to nejde, je to smůlu. Ale proto zde tento Älánek není. Ten je zde proto, abychom se podívali na denní program na takové relaxaÄní dovolené.  

mořské vlny

Případ Äíslo jedna. Denní program. 

Ráno po probuzení kdykoli sejít na snídani.  

Poté, po snídani lehnout si na pláži na slunce a opalovat se, popřípadÄ› se také obÄas vykoupat v moÅ™i.  

Odchod na oběd 

Po obÄ›dÄ›, lehnout si na pláži na slunce a opalovat se, popřípadÄ› se také obÄas vykoupat v moÅ™i.  

Odchod na svaÄinu.  

Poté lehnout si na pláži na slunce a opalovat se, popřípadÄ› se také obÄas vykoupat v moÅ™i.  

Odchod na veÄeÅ™i. Poté se jít vyspat a tím se pÅ™ipravit na další vyÄerpávající den u moÅ™e.  

horolezec

Případ Äíslo dvÄ›. Denní program. 

BudíÄek v Å¡est nula nula, rozcviÄka u hotelu.  

Lehká snídaně. 

Poklusem na horu XY, poté dolů do údolí A klusem na horu AB. Poté seběhnutí na cestu a touž k hotelu.  

Lehký a rychlý oběd, deset minut. 

Poklus do údolního mÄ›steÄka a odsud klusem nahoru k lanovce. BÄ›hem pÅ™es hory AX a XY. Zde krátká svaÄinka, jedno jablko. Poklusem kolem hradní zříceniny do kempu a odsud do hotelu.  

VeÄeÅ™e, jen lehká. 

CviÄení za hotelem, kliky dÅ™epy poskoky a volná sestava do dvacet dva nula nula. Pak hygiena a spánek. Až do pÄ›ti ráno. Poté se to jede celé odznova. A to v obou případech.  

Tak co vy na to? Kterou dovolenou byste si stÅ™ihli vy. Já ani jednu. Optimální je takový zdravý stÅ™ed. Ten si musí urÄit každý sám. HlavnÄ› podle svých možností a schopností. ProÄ? Protože s takovými, kteří se pÅ™ecenili už mÄ›la horská služba starostí více než dost. Také vy radÄ›ji volte zlatou stÅ™ední cestu.