Žena

Sbírat se dá cokoli – i zvukové klaksony a vlaková signalizace

Hudební produkci většinou považujeme za příjemnou součást života, ale jsou mezi námi lidé, kteří zasvětili své hobby docela jiným, svérázným zvukům. Sbírají zvuková výstražná zařízení. Některé kousky jsou skutečně bizarní.

Vlakový klakson – intenzita zvuku vlakové houkačky je nepředstavitelně silná, to je ovšem velmi silný podnět ke sběratelské vášni lidí, co shromažďují výstražné zvukové prvky. Skutečně zajímavé hobby, kterému se věnují desítky sběratelů v Česku.
zákaz hraní na trubku

Důlní telefon – doceňovanou raritou je funkční důlní telefon. Nejde však o klasický zvonek, nýbrž klakson podobný silné trubce, který musí být slyšitelný v obtížných podmínkách zvýšeného hluku v podzemí při důlní ražbě. Nejvíce exemplářů se nachází ve sbírkách s výrobky odkoupenými ze zrušených kamenouhelných dolů na Kladensku a Ostravsku.

Elektrický bzučák – bzučáky se objevovaly již za socialismu ve strojírenských a hutních provozech, některé z těchto zařízení byly dokonce instalovány v areálech středních odborných škol tohoto zaměření. Dnes jsou již součástí retro sbírek a mnohé z nich můžete spatřit nebo zaslechnout v průběhu retro výstav a podobných společenských akcí. Patří k oblíbeným sběratelským kouskům a jsou samozřejmě stále plně funkční. Většinou je napájí elektrický proud 230 V.
železniční přejezd

Ruční frkačky – na sběratelských burzách poměrně časté artefakty připomínající vzdálenou dobu Pragovek a Tatrovek, které nebyly podrobovány žádným kontrolám STK a měřením emisí. Zvukové signály k odvrácení nebezpečí se prováděly výhradně ručním stiskem gumového balónku. Jak působivé!

Výstražné železniční zařízení – v roce 1989 bylo nedaleko Veselí nad Lužnicí instalováno zabezpečovací zařízení pro železniční jednokolejné přejezdy. Šlo o směrový blikač červeného a bílého světla se zvukovou signalizací. Vtip spočíval v tom, že byl umístěn v místech, kudy nevedla žádná silnice ani cesta. Zařízení pak bylo demontováno a ocitlo se v soukromé sbírce raritních předmětů. Mimochodem, právě o tyto signalizační prvky mají sběratelé obrovský zájem.