Služby

Kdy jste naposledy viděli kominíka?

Je to už řada let, co bylo běžné spatřit kominíky kontrolující a čistící jeden komín za druhým v rodinných domech po celé ulici před začátkem topné sezony. Nejenom děti, ale i dospělí na ně s úsměvem pohlíželi a měli takový prazvláštní hřejivý pocit. No, ano, kominíci na nás působí pozitivně, dělají záslužnou práci a vždy byli vnímáni takřka jako pohádková bytost. Alespoň děti je tak vždy viděli a nemohli se vynadívat na práci, kterou vykonávají, jak jsou oblečeni v černém mundůru, bílé čepici a jaké pomůcky ke své práci používají.
kominík na střeše
Vše bylo takové tajemné, lehce navozující pocit obdivu a radosti, kdekoliv se kominík objevil. Spíše než na ulici, jsme jej mohli spatřit ve výškách, na střechách domů, jak nebojácně a obratně vykonávají svou práci za pomoci různých štětek, průtlačných kartáčů, zednického náčiní, kamer, nástrojů ke spouštění a čištění v komíně a nářadí pro práci s plechem. Ručně vymetají stěny komínů od sazí, aby byly kouřovody volné a umožnily tak proudění zplodin z komína ven. Při pohledu ze země jsme jen mlčky a takřka se zatajeným dechem pozorovali, co se v té výšce děje a jak na nás silueta kominíka z ulice působí. Mysticky, jako nějaká pohádková bytost a superhrdina v jednom. Tak jsme ho viděli všichni, kominík vždy byl a bude onou pozitivně působící postavou pracující nad našimi hlavami.
 
Jenomže doba se mění, léta utíkají a dnešní děti již nemají tolik příležitostí a možností spatřit to, co děti před lety. Práce kominíků je omezena z důvodu instalace ústředního topení, nebo topení elektřinou, plynem apod. Spousta komínů nad našimi hlavami již neplní svou funkci jako dřív, některé z nich ze střech mizí, nejsou potřeba. Domy začínají vypadat jinak, alespoň ty nově postavené.
 
Každý majitel nemovitosti s topnými tělesy odvádějícími zplodiny do ovzduší spalinovou cestou má povinnost dodržovat a zajistit čištění a tzv. revizi komínů dle zákona č. 320/2015 Sb. Tuto činnost smí provádět pouze oprávněná osoba, mající živnostenský list v oboru kominík, nebo revizní technik. Cena za čištění komínů, kontrolu průduchů a spalinových cest kamerou a sepsání závěrečné zprávy se u plynných paliv pohybuje od 500Kč do 1000Kč bez DPH, u pevných paliv od 800Kč do 1000Kč bez DPH, revize spalinových cest přijde na 1500Kč bez DPH. Cena se vždy odvíjí od typu objektu a počtu komínů ke kontrole a čištění.
 knoflík pro štěstí
A jak už naše babičky říkávaly: „Až uvidíš kominíka, honem se chyť za knoflík, přináší to štěstí.“ V zahraničí, zejména v některých oblastech Velké Británie se traduje, že štěstí přináší nevěstě kominík, kterého v den své svatby zahlédne. Bývá docela běžné, že pokud je kominík známý rodiny, „náhodou“ se objeví a vymetá komín v okolí, aby nevěstě štěstí přinesl. A pro zajímavost, patronem kominíků je svatý Florián.